HR Management

HR is de facilitator van het ondernemerschap van medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie. Flexibele organisaties die continu waarde toevoegen staan sterker en overleven. Niet alleen een goede strategie, maar ook de effectieve implementatie hiervan levert duurzaam concurrentievoordeel. De uitdaging is om dat optimaal te ondersteunen en te organiseren. Voeg daar concrete organisatiedoelen, betrokkenheid en leiderschap aan toe en de basis voor het succes van een organisatie is gelegd. HR is – als schakel tussen menselijke potentieel en de business – daarbij onmisbaar.

Het draait om mensen. En om onderscheidend vermogen in wie je bent, wat je doet en met welk resultaat je dat doet. Dat maakt het verschil. HRM richt zich op aantrekken, ontwikkelen, binden en inspireren van mensen. Het brengt verbinding, continue ontwikkeling en flexibiliteit.

Dat stelt eisen aan de HR-organisatie en de wijze waarop de HR-processen worden uitgevoerd. Een optimale inrichting van processen is de sleutel tot succes. HR-processen dragen bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat de uitvoering ook optimaal ingebed is in de organisatie? En dat ook stuurinformatie uit deze processen gewonnen kan worden? Dat vraagt om effectief en geïmplementeerd HRM beleid. Dat is HRM beleid dat werkt, mensen beweegt en bindt.

Maar het stelt ook eisen aan de rol van HR. Het vraagt om een intensieve(re) samenwerking tussen HR en het (lijn)management. HR als business partner weet wat er binnen en buiten de organisatie speelt, speelt in op ontwikkelingen in de omgeving, kijkt naar efficiëntere inrichting van processen, werkt samen met Communicatie, ICT en Facilitaire zaken en is verbonden met Financiën.De HR business partner sluit aan bij de behoefte van de klant (medewerker en management), is innovatief en komt pro-actief met beleid, instrumenten en oplossingen.

Professionaliseren van HRM start bij een strategisch HR-meerjarenbeleid en richt zich op HR als business partner en facilitator.

Aanpak

Bureau Linde is betrokken bij vraagstukken op het terrein van HRM als het gaat om het verbeteren van samenwerking, het implementeren en professionaliseren van HRM, het richten en inrichten van organisaties en het begeleiden van processen. De rode draad vormt het verbinden van mensen en organisaties: Mensen mee krijgen, verbinden en vanuit hun kracht laten bijdragen aan de ambitie van de organisatie. HR processen en beleid leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Bureau Linde als HR specialist

  • Met unieke programma’s begeleidt Bureau Linde diverse organisaties bij verandering.
  • Voor een industriële organisatie in de food en feed sector met vier productieomgevingen geeft Bureau Linde op interim basis leiding aan de afdeling HRM
  • Voor een industriële organisatie in de food en feed sector met vier productieomgevingen leidt Bureau Linde het project om op brancheniveau informatie te delen gericht op strategische personeelsplanning en ontwikkeling
  • Voor een adviesbureau ontwerpt en ondersteunt Bureau Linde het HR management en development
  • Voor een productiebedrijf schrijft Bureau Linde functieprofielen om verantwoordelijkheden vast te leggen en functieniveaus te duiden